Missatge del Dia Mundial del Teatre 2012

És un honor per a mi que l’Institut Internacional del Teatre (ITI) de la UNESCO m’hagi demanat escriure unes notes per commemorar el 50è aniversari del Dia Mundial del Teatre. Adreço aquestes paraules als meus companys del món del teatre, col·legues i camarades.

Que el vostre treball siga convincent i original. Que siga profund, commovedor, contemplatiu i únic. Que ens ajudi a reflexionar sobre el que significa ser humà, i que aquesta reflexió siga guiada pel cor, la sinceritat, el candor i la gràcia. Que supereu les adversitats, la censura, la pobresa i el nihilisme, com de ben segur caldrà que feu molts de vosaltres. Que sigueu dotats del talent i el rigor necessaris per instruir-nos en els batecs del cor en tota la seva complexitat, i també de la humilitat i curiositat per fer-ne el treball de la vostra vida. I que el millor de vosaltres —perquè només podrà ser el millor de vosaltres i, encara, en moments singulars i breus—aconsegueixi formular la més bàsica de les preguntes: “Com vivim?” Que la fortuna sigui amb vosaltres.

John Malkovich

Font: Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya