Espai Socis

En aquest espai trobareu algunes informacions importants per als associats i associades del grup PAM teatre.

DECÀLEG (Reglament Règim Interior – RRI):

1. Ser soci de PAM teatre implica tenir el degut respecte a la resta de membres del grup. Totes i tots els membres del grup, i cadascun dels projectes en curs, formem PAM teatre.

2. Totes i tots els socis de PAM teatre tenen el deure de respectar les instal·lacions, tant les pròpies de l’activitat de teatre (vestuaris, teatre, pati de butaques, vestíbul, etc.) com els espais comuns del Casal.

3. Per ser soci de PAM teatre cal estar al dia de pagament de les quotes vigents en aquell moment establertes pel Casal de Sant Pere i PAM teatre.

4. Participar en un projecte teatral implicarà el deure de participar dels assaigs, col·laborar activament dels muntatges que impliqui cada projecte i d’aquelles activitats proposades pel director.

5. La promoció de les activitats de PAM teatre és responsabilitat de totes i tots els membres del grup, comprometent-se així a col·laborar activament en la difusió de noves estrenes, representacions, etc.

6. El director o directora és el màxim responsable de cada projecte. Serà el seu deure vetllar pel compliment dels compromisos de cadascun dels membres del projecte (assistència, implicació…) i prendre les mesures que consideri oportunes —previa notificació i aprovació de la Junta— en cas de no complir-se aquests.

7. Les decisions de la Junta, mereixen i hauran de merèixer, el respecte de totes i tots els socis del grup.


8. Els descomptes i/o beneficis dels socis de PAM teatre —com entrades amb descompte per a determinats espectacles— són personals i intransferibles. D’aquesta manera, per exemple, només els socis del grup podran gaudir d’una entrada amb descompte; igualment, un soci no podrà adquirir entrades amb descompte per altres no socis, ni cedir les seves entrades amb descompte.