Edició 2014 Edició 2013  | Edició 2012 | Edició 2011 | Edició 2010 | Edició 2009

EDICIÓ 2014

00

 SALA 
##

EDICIÓ 2013 (VII)

 

 

ANTANVIA

20 
mar

 SALA XAVI SALLENT
Parròquia Sta. Creu

EDICIÓ 2012 (VI)
La Ventafocs

13
mai

 CA N’ANGLADA
Parròquia St. Cristòfol

EDICIÓ 2011 (V)
 La malalta fingida

05
jun

 CA N’ANGLADA
Parròquia St. Cristòfol

EDICIÓ 2010 (IV)
 La nit de Sant Joan

13
mai

 CA N’ANGLADA
Parròquia St. Cristòfol

EDICIÓ 2009 (III)
 La ventafocs

30
mai

 CA N’ANGLADA
Parròquia St. Cristòfol

EDICIÓ 2008 (II)
 

QUÈ ÉS ?

Una activitat programada anualment per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa dins del programa CULTURA A PROP en la que es dóna la possibilitat als grups Amateurs de la Ciutat de Terrassa de desenvolupar la seva activitat teatral fora del seu àmbit d’actuació, sempre, per això dins de la ciutat

QUI HI PARTICIPA ?

Participen, sempre que vulguin, els grup Amateurs de la Ciutat de Terrassa. Presentant el seu projecte a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. 

Enguany (2014) participen 16 companyies de la ciutat

 

Companyia Data Sala
La Retallada 5 i 6 abril Teatre Principal
Egarshow 18 maig Casal Segle XX
Cia 34 Passes 16 març St. Cristòfor
PAM Teatre 13 abril St Cristòfor
Companyia 8 12 abril Casal Xúquer
Acció teatre 17 maig Casal Can Boada
Farga’m 21 juny CC Avel.lí Estrenjer
Ja som algú ? Teatre Salesians
El Social  26 abril Santa Creu
Les Pisanes 25 maig Ateneu Candela?
G.T. Egarenc 10 maig CC President Macià
Cia Nieles 17 maig Sala Crespi
Qollunaka 31 maig CC Alcalde Morera
Kaòtik 3 maig Ateneu Candela
Kaòtik 24 maig Ateneu candela
Estèreo Rum’s 7 juny Casal Torre-sana
Elen-co ? ?
Kiut Teatre 22 març CC Capmany
29 març 29 març CC Alcalde Morera

 L’assignació no es definitiva. La penjarem quan la
 tinguem