“Temporalment els intercanvis europeus de Teatre queden suspesos durant el curs 2014.
Si la situació ho permet s’estudiarà la participació en intercanvis per a l’any 2015″

Que és ?

 Edició 2013
2013th edition 
 Dates
Dates 
    7 AUG 13
  12 AUG 13 
On 
Where
  Italy
  Tramontti di Sotto 
Titol de l’intercanvi
Title of the Exchange 
   not defined
Païssos participants
Countries participants 
  Italy 
  Spain  
  Greece
  France 

Nombre de participants
Catalans
Number of Catalan
participants   

   9 – 11
Pàgina web
Website 
http://festivalgiovanidolomiti.it/
Pàgina de Facebook
Facebook Page

 PAM TEATRE

 GIOVANI DELLE DOLOMITI 

Blog del projecte
Blog’s Project Page 

L’objectiu de la trobada és fomentar les relacions personals entre joves de diferents paiïssos i els seu interès per les arts escèniques així com la fomentació dels valors més importants com és l’amistat, la solidaritat, el valoEls intercanvis europeus és una activitat que es porta realitzant des de fa més de 7 anys pel grup de Joves de PAM Teatre en les edats compreses entre els 14 i els 25 anys.

r, la superació. També és mostra un fort interés per a posar en debat les inquietuts dels Joves de tots els països ja que sovint

On tenen lloc ?

Aquests intercanvis tenen lloc durant les vacances d’estiu, cada any en un país diferent, durant un període no superior als 8-10 dies . La primera edició va ser a Itàlia al poble de Tramontti di Sotto.

Quins països participen ?

Inicialment varen ser tres païssos els que van engegar el projecte: Itàlia, Alemanya i Espanya. A partir de la seva segona edició es va afegir un quart país: Suècia.

En l’edició 2013 varien els païssos, seran : Itàlia, Espanya, França i Grècia. 

 

Reben algun tipus de subvenció ?

Cada any el projecte està subvencionat parcialment pel Departament Europeu de Educació i Cultura dins del projecte “Joventut en Acció”

 

altalt