En breu comença ESCENES LOCALS:

Del 16 de març al 22 de juny de 2014

Escenes Locals és molt més que una programació teatral als barris, Escenes Locals és un espai comú per a la relació, la col·laboració, el treball en xarxa, el creixement i evolució artística; és l’espai en el que ha nascut un sentiment,

compartit per totes les companyies de teatre vocacional, de pertànyer a un col·lectiu artístic de la ciutat.

Molt aviat més informació:

alt

escenes locals 2014 Página 08