DIARIS / PREMSA DIGITAL


 [02/12/2013] TERRASSA INFORMA – http://terrassainforma.com/2013/12/ganapia-cigronet-celebren-el-nadal-terrassa/

 [11/12/2013] LA TORRE DEL PALAU – http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/29283/ganapia/cigronet/retornen/terrassa 

 [11/12/2013] LA TORRE DEL PALAUhttp://www.latorredelpalau.cat  (bànners publicats a la web)

 [13/12/2013] RADIO ESTEL – http://www.radioestel.com  (SORTEIG D’ENTRADES) 2 dobles per espectacle 

[23/12/2013] TERRASSA DIGITAL.CAT  – http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/19567/pastorets/tornen/terrassa/la/forma/mes/solidaria.html#.UrlqU_TuKKI

 [30/12/2013] EL BLOC DE NOTES D’EN TONI – http://elblocdenotesdentoni.blogspot.com.es/2013/12/els-pastorets-tornen-terrassa-de-la.html

 RADIO


 [13/12/2013] RADIO ESTEL – http://www.radioestel.com/(banner publicat a la web)

 [16/12/2013] RADIO ESTEL – Entrevista al PRIMER CAFE  amb Xavier Palà (Ganàpia), Gorka Ricomà (Cigronet) i Silvia Bartés (Direcció) icono sonido

 

 

 TELEVISIÓ


 [05/12/2013] CANAL TERRASSA VALLÉS -Entrevista Silvia Bartés, directora dels Pastorets